مقدار اصلی:


ماشین حساب کلاسیک برای تبدیل واحد های اندازه گیری:

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:تبدیل یکاهای اندازه‌گیری / ماشین حساب واحدهای اندازه گیری

تبدیل واحدهای اندازه گیری به هم اهمیت بسیار زیادی دارد: میلی متر، سانتی متر، دسی متر، متر، کیلومتر، مایل، مایل دریایی، فوت، یارد، اینچ، ذراع، پارسک و سال نوری. تمام این واحدها برای سنجش فاصله به کار می روند. اما واحدهای بسیار زیاد دیگری نیز برای این منظور وجود دارند و اینها تنها متداول ترین این واحدها هستند. در مورد سطوح (متر مربع، کیلومتر مربع، آر ، هکتار، مورگن، جریب و غیره)، دما (درجه سلسیوس، کلوین، فارنهایت)، سرعت (متر/ثانیه، کیلومتر/ساعت، مایل/ساعت، گره دریایی، ماخ)، وزن (هاندرد ویت، کیلوگرم، تن متریک، تن امریکایی، تن امپریال، پوند و غیره) و حجم (متر مکعب، هکتولیتر، گالن امپریال، گالن آمریکایی، گالن آمریکایی خشک، بشکه و غیره) نیز وضعیت بهتر نیست. حال تصور کنید که اکثریت این واحدها، به زیرواحدها و واحدهای بزرگتر زیادی تقسیم می شوند (-> میلی، سانتی، دسی و غیره) که وضعیت را بسیار آشفته و سخت می کند. به طور خلاصه: وضعیت آنقدر آشفته است که هیچ کس واقعاً نمی تواند بدون کمک گرفتن از یک مرجع و کمک گرفتن از شیوه های گوناگون دیگر درک درست و دقیقی از آن به دست بیاورد. یک ماشین‌حساب خوب مخصوص واحدهای اندازه گیری مثل این برای تبدیل واحدها به هم نیز بسیار مفید است.


  1. از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید.
  2. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. عملیات اصلی حساب: جمع (+)، تفریق (-)، ضرب (*, x)، تقسیم (/, :, ÷)و نما (^)، تابع جز صحیح (براکت) و عدد پی (π) همه در این مرحله مجاز هستند.
  3. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید.
  4. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید.
  5. سپس وقتی نتیجه ظاهر شد، هر جا منطقی بود، می‌توان آن را تا چند عدد اعشار گِرد کرد.

استفاده از تمام ظرفیت ماشین‌حساب برای تبدیل این واحدها

با این ماشین‌حساب، می‌توانید مقادیری را که می‌خواهید تبدیل کنید را به همراه واحد اندازه‌گیری اصلی وارد کنید. مثلاً: '391 1/فاراد'. برای این کار، می‌توان از نام کامل واحد یا نام کوتاه شده آن استفاده کرد. سپس، ماشین‌حساب نوع واحد اندازه‌گیری که قرار است تبدیل شود را تعیین می‌کند, برای مثال 'الاستانس الکتریکی'. بعد از آن، ماشین‌حساب مقادیر وارد شده را به تمام واحدهای متناسبی که می‌شناسد تبدیل می‌کند. اطمینان داشته باشید در فهرست نتایج، می‌توانید تبدیلی که از ابتدا دنبال آن بودید را پیدا کنید. راه دیگر این است که مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید به صورت: '70 1/فاراد به V/C' یا '6 1/فاراد -> V/C' یا '57 1/فاراد = V/C'. وارد کنید. در این روش، ماشین‌حساب به سرعت متوجه می‌شود مقدار اصلی به کدام واحد قرار بوده تبدیل شود. فارغ از اینکه کاربر از کدام یک از این روش‌ها استفاده می‌کند، دیگر نیازی نیست زمان بسیاری صرف پیدا کردن موارد مناسب از فهرست‌های انتخابی طولانی با صدها مقوله و واحدهای تحت پوشش بیشمار بکنید. وظیفه انجام تمام این کارها با ما و توسط ماشین‌حساب است که در کسری از ثانیه کارش را انجام می‌دهد.

عبارات ریاضی

همچنین، با این ماشین‌حساب می‌توان از عبارات ریاضی استفاده کرد. درنتیجه، نه تنها می‌توان با اعداد اعمال محاسباتی را انجام داد مثل '(31 * 19) 1/فاراد' بلکه واحدهای اندازه‌گیری مختلف را می‌توان با هم به صورت مستقیم در یک تبدیل ترکیب کرد که مثلاً به این صورت درمی‌آید: '391 1/فاراد + 1173 V/C' یا '71mm x 50cm x 89dm = ? cm^3'. واحدهای اندازه‌گیری که به این صورت ترکیب می‌شوند باید معمولاً با هم همخوانی داشته باشند و در ترکیب موردنظر منطقی باشند.

عدد به شکل نماد علمی

اگر کنار اعداد داخل یک نماد علمی علامت تیک قرار گیرد، پاسخ به صورت یک توان نشان داده خواهد شد. مثلاً، 6,753 187 099 039 8×1026 ، برای این گونه نمایش عددی، عدد به صورت توان بخش‌بندی خواهد شد که در اینجا 26 و عدد واقعی 6,753 187 099 039 8 خواهد بود. در دستگاه‌هایی که توانایی تعداد زیادی رقم را ندارند مثل ماشین‌حساب‌های جیبی، می‌توان این راه نوشتن ارقام به صورت 6,753 187 099 039 8E+26 را به کار برد. به خصوص اینکه با این روش خواندن ارقام بسیار بزرگ و بسیار کوچک بسیار آسان می‌شود. اگر در این مرحله علامت تیک اضافه نشد، نتیجه به صورت نمایش عادی ارقام نشان داده خواهد شد. اگر مثال بالا را مجدد در نظر بگیریم، نتیجه به این صورت خواهد بود 675 318 709 903 980 000 000 000 000. فارغ از نحوه نمایش نتایج، دقت حداکثری این ماشین‌حساب 14 رقم خواهد بود. دقت این مقدار برای بسیاری از موارد کافی است.