اسب بخار -> اسب بخار بریک

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله اسب بخار به اسب بخار بریکاستفاده شود: 1 اسب بخار [HP] = 0,986 320 070 619 53 اسب بخار بریک [bhp]تبدیل اسب بخاربه اسب بخار بریک:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'توان'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'اسب بخار [HP]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اسب بخار بریک [bhp]'.