رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله بشکه (خشک ,ایالات متحده) به بشکه (بریتانیا)استفاده شود: 1 بشکه (خشک ,ایالات متحده) = 0,706 518 000 359 01 بشکه (بریتانیا)


تبدیل بشکه (خشک ,ایالات متحده)به بشکه (بریتانیا)