رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله بشکه (خشک ,ایالات متحده) به بوشل (بریتانیا)استفاده شود: 1 بشکه (خشک ,ایالات متحده) = 3,179 331 001 615 5 بوشل (بریتانیا) [bsh]


تبدیل بشکه (خشک ,ایالات متحده)به بوشل (بریتانیا)