رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله بوشل (خشک ,ایالات متحده) به اونس (مایع ,ایالات متحده)استفاده شود: 1 بوشل (خشک ,ایالات متحده) = 1 191,574 718 614 7 اونس (مایع ,ایالات متحده)


تبدیل بوشل (خشک ,ایالات متحده)به اونس (مایع ,ایالات متحده)