رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 کیلوتن [kt]

=   22 046,226 218 488 هاندردویت (کوتاه, ایالات متحده) [cwt]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.




ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوتن به هاندردویت (کوتاه, ایالات متحده)استفاده شود.


کیلوتن / kt   ->   هاندردویت (کوتاه, ایالات متحده) / cwt