رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کاندل بین المللی به کیلوکاندلااستفاده شود: 1 کاندل بین المللی = 0,001 019 کیلوکاندلا [kcd]


تبدیل کاندل بین المللیبه کیلوکاندلا