لیتر بر کیلومتر به گالون در هر ۱۰۰۰۰ مایل (بریتانیا)

   

  عدد به شکل نماد علمی


لینک مستقیم به این ماشین‌حساب:
https://www.mbdl-wahd.info/tbdal+latr+br+kealwmtr+bh+gualwn+dr+hr+10000+maal+bratanaa.phpیک لیتر بر کیلومتر چند گالون در هر ۱۰۰۰۰ مایل (بریتانیا)است؟

1 لیتر بر کیلومتر [l/km] = 3 539,823 008 849 6 گالون در هر ۱۰۰۰۰ مایل (بریتانیا) - ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله لیتر بر کیلومتر به گالون در هر ۱۰۰۰۰ مایل (بریتانیا)استفاده شود.تبدیل لیتر بر کیلومتربه گالون در هر ۱۰۰۰۰ مایل (بریتانیا) (l/kmبه گالون در هر ۱۰۰۰۰ مایل (بریتانیا)):

  1. از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'بازده سوخت'.
  2. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. عملیات اصلی حساب: جمع (+)، تفریق (-)، ضرب (*, x)، تقسیم (/, :, ÷)و نما (^)، تابع جز صحیح (براکت) و عدد پی (π) همه در این مرحله مجاز هستند.
  3. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'لیتر بر کیلومتر [l/km]'.
  4. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'گالون در هر ۱۰۰۰۰ مایل (بریتانیا)'.
  5. سپس وقتی نتیجه ظاهر شد، هر جا منطقی بود، می‌توان آن را تا چند عدد اعشار گِرد کرد.


با این ماشین‌حساب، می‌توانید مقادیری را که می‌خواهید تبدیل کنید را به همراه واحد اندازه‌گیری اصلی وارد کنید. مثلاً: '428 لیتر بر کیلومتر'. برای این کار، می‌توان از نام کامل واحد یا نام کوتاه شده آن استفاده کردمثلاً یا از 'لیتر بر کیلومتر' یا 'l/km'. سپس، ماشین‌حساب نوع واحد اندازه‌گیری که قرار است تبدیل شود را تعیین می‌کند, برای مثال 'بازده سوخت'. بعد از آن، ماشین‌حساب مقادیر وارد شده را به تمام واحدهای متناسبی که می‌شناسد تبدیل می‌کند. اطمینان داشته باشید در فهرست نتایج، می‌توانید تبدیلی که از ابتدا دنبال آن بودید را پیدا کنید. راه دیگر این است که مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید به صورت: '53 l/km به گالون در هر ۱۰۰۰۰ مایل (بریتانیا)' یا '32 لیتر بر کیلومتر -> گالون در هر ۱۰۰۰۰ مایل (بریتانیا)' یا '65 l/km = گالون در هر ۱۰۰۰۰ مایل (بریتانیا)' یا '39 لیتر بر کیلومتر به گالون در هر ۱۰۰۰۰ مایل (بریتانیا)'. وارد کنید. در این روش، ماشین‌حساب به سرعت متوجه می‌شود مقدار اصلی به کدام واحد قرار بوده تبدیل شود. فارغ از اینکه کاربر از کدام یک از این روش‌ها استفاده می‌کند، دیگر نیازی نیست زمان بسیاری صرف پیدا کردن موارد مناسب از فهرست‌های انتخابی طولانی با صدها مقوله و واحدهای تحت پوشش بیشمار بکنید. وظیفه انجام تمام این کارها با ما و توسط ماشین‌حساب است که در کسری از ثانیه کارش را انجام می‌دهد.

همچنین، با این ماشین‌حساب می‌توان از عبارات ریاضی استفاده کرد. درنتیجه، نه تنها می‌توان با اعداد اعمال محاسباتی را انجام داد مثل '(16 * 64) l/km' بلکه واحدهای اندازه‌گیری مختلف را می‌توان با هم به صورت مستقیم در یک تبدیل ترکیب کرد که مثلاً به این صورت درمی‌آید: '428 لیتر بر کیلومتر + 1284 گالون در هر ۱۰۰۰۰ مایل (بریتانیا)' یا '83mm x 61cm x 50dm = ? cm^3'. واحدهای اندازه‌گیری که به این صورت ترکیب می‌شوند باید معمولاً با هم همخوانی داشته باشند و در ترکیب موردنظر منطقی باشند.

اگر کنار اعداد داخل یک نماد علمی علامت تیک قرار گیرد، پاسخ به صورت یک توان نشان داده خواهد شد. مثلاً، 1,049 759 990 447 2×1026 ، برای این گونه نمایش عددی، عدد به صورت توان بخش‌بندی خواهد شد که در اینجا 26 و عدد واقعی 1,049 759 990 447 2 خواهد بود. در دستگاه‌هایی که توانایی تعداد زیادی رقم را ندارند مثل ماشین‌حساب‌های جیبی، می‌توان این راه نوشتن ارقام به صورت 1,049 759 990 447 2E+26 را به کار برد. به خصوص اینکه با این روش خواندن ارقام بسیار بزرگ و بسیار کوچک بسیار آسان می‌شود. اگر در این مرحله علامت تیک اضافه نشد، نتیجه به صورت نمایش عادی ارقام نشان داده خواهد شد. اگر مثال بالا را مجدد در نظر بگیریم، نتیجه به این صورت خواهد بود 104 975 999 044 720 000 000 000 000. فارغ از نحوه نمایش نتایج، دقت حداکثری این ماشین‌حساب 14 رقم خواهد بود. دقت این مقدار برای بسیاری از موارد کافی است.