لیتر بر ساعت -> اینچ مکعب بر دقیقه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله لیتر بر ساعت به اینچ مکعب بر دقیقهاستفاده شود: 1 لیتر بر ساعت [l/h] = 1,017 062 401 578 9 اینچ مکعب بر دقیقه [in³/min]تبدیل لیتر بر ساعتبه اینچ مکعب بر دقیقه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'دبی حجمی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'لیتر بر ساعت [l/h]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اینچ مکعب بر دقیقه [in³/min]'.