رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله مینیم (ایالات متحده) به گیل (بریتانیا)استفاده شود: 1 مینیم (ایالات متحده) = 0,000 433 684 471 160 93 گیل (بریتانیا) [gi]


تبدیل مینیم (ایالات متحده)به گیل (بریتانیا)