رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پک (خشک ,ایالات متحده) به گیل (بریتانیا)استفاده شود: 1 پک (خشک ,ایالات متحده) = 62,012 094 202 939 گیل (بریتانیا) [gi]


تبدیل پک (خشک ,ایالات متحده)به گیل (بریتانیا)